SOND Cumulus #18

2013 hölls Cumulus, den internationella designkonferensen, i Sverige. Tillsammans med fem andra studenter tog jag fram utgåva nummer arton av tidningen SOND som delades ut på konferensen.