press to zoom
press to zoom

Sagan som språklärare

Jag besökte en skola där ca 20 % av eleverna inte har svenska som första språk för att se hur de arbetar med språkinlärning och flerspråkighet. Målet med projektet var att ta fram material som skulle kunna främja språkutvecklingen. Skolan använder sig av metoden TPR, Total Physical Response, där man inte tvingar någon till tal, utan låta det komma naturligt. Det jag noterade under besöket på skolan var att man inte använder sig av något fysiskt material till metoden och det var då jag började undersöka om en artefakt skulle kunna vara ett bra komplement till TPR.

Jag formgav material till 7 traditionella sagor dels för att låta barnen vara med och berätta sagan men också för att föra sagokulturen vidare. Sagan är en stor del av ens barndom och är viktig då den utvecklar ens sociala, emotionella och kognitiva färdigheter.