Hästkraft

Hästkraft är ett projekt som utfördes tillsammans med studenter från hela världen: Sverige, Polen, Dominikanska republiken, Nederländerna och Kina. Med våra olika erfarenheter och kunskaper tog vi fram ett koncept kring ett lokalt bryggeri, med ett cradle-to-cradle-tänk.

Min del i projektet utöver idégenerering och framtagande av koncept var att arbeta med den grafiska formgivningen, informationsgrafik och förpackning.