En Egen Vrå

Det är bostadsbrist i Sverige. Följden blir att många bor kvar i för små lägenheter och att bo trångt påverkar livet på många sätt. Både rent praktiskt med brist på förvaringssystem och ökad förslitning av boende, men trångboddhet påverkar också den mentala hälsan.  Att bo trångt är inte hållbart. 

 

Det här är projektet En Egen Vrå som jag arbetade med under sommaren 2015 i Alvesta Kommun. Fokus under hela projektet har varit hållbarhet och barnperspektiv. Genom intervjuer och möten med trångbodda familjer har den här manualen med konkreta tips och idéer på vad man kan göra i ett trångbott hem tagits fram.
Idag finns manualen översatt till arabiska och somaliska.

 

Logotyp och illustration
Logotyp och illustration
press to zoom
Arabiska
Arabiska
press to zoom
Somaliska
Somaliska
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom